สินเชื่อบ้านมือสอง ธนาคารไทยพาณิชย์

อย่างที่ทราบกันดีว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของชีวิต ประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อย่างไรก็ตามใช่ว่าทุกคนจะสามารถซื้อบ้านด้วยเงินสดได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งหรือมือสองก็ตาม ทำให้สินเชื่อบ้านเกิดขึ้น 

สินเชื่อบ้าน มือสอง ของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินสำหรับท่านที่ต้องการซื้อบ้านมือสอง หรือบ้านหลุดจำนองของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า โดยมีสภาพดี ทำเลดี ราคาพิเศษ โดยในปี 2565 หรือ 2022 นี้ หากท่านเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ที่กำลังต้องการกู้สินเชื่อบ้านมือสอง ที่มีคุณสมบัติ คือ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี และไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน เพียงเท่านี้ก็สามารถสมัครสินเชื่อบ้านได้เลย

สินเชื่อบ้านมือสอง ธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การจะขอสินเชื่อบ้าน มือสอง ธนาคารไทยพาณิชย์ได้สำเร็จนั้น ต้องมีทั้งคุณสมบัติที่ตรงตามเงื่อนไขของธนาคารและเอกสารครบถ้วนเช่นเดียวกับการทำบัตรเครดิต ในส่วนของเอกสารสินเชื่อบ้านมือสองนั้น ประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

นอกจากนี้ต้องนำเอกสารหลักประกันมาด้วย ได้แก่ สำเนาสัญญาซื้อขาย (กรณีขอสินเชื่อบ้านมือสองทั่วไป), แบบฟอร์มเสนอซื้อทรัพย์สิน/ เงินประกันการซื้อทรัพย์ มูลค่าตามประกาศของธนาคาร (กรณีซื้อบ้านหลุดจำนองของธนาคาร) 

อย่างไรก็ตามเอกสารที่ท่านต้องใช้ในการขอสินเชื่อบ้านอีกอย่าง คือ เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองรายได้ สลิปเงินเดือน เอกสารเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีผู้มีรายได้ประจำ) ในส่วนของผู้มีอาชีพอิสระ จะใช้ เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก) ส่วนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ อาจจะต้องใช้เอกสารเยอะหน่อย ก็คือ เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

ภาพถ่ายกิจการ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขปสำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.), บันทึกรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

เคล็ดลับขอสินเชื่อสร้างบ้านปี 2565 ให้ผ่านฉลุย

ปี 2565 นี้ถือได้ว่าเป็นปีฉลู ใครปรารถนาทำการสิ่งใดก็ขอให้ผ่านฉลุย เข้าประเด็นกันดีกว่า มีหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับการกู้เงินด่วน 30 นาที เพื่อขอสินเชื่อบ้านหรือกู้เงินธนาคารสร้างบ้านว่า สินเชื่อบ้านธนาคารไหนดีสุด แล้วจะมีวิธีขอสินเชื่อให้ผ่านได้อย่างไร เอาคำถามแรกก่อนก็คือ สินเชื่อบ้านธนาคารไหนดีสุด ต้องบอกตามตรงว่าปัจจุบันหลายธนาคารมีจุดเด่นสินเชื่อของตัวเองต่างกัน ซึ่งก็มีข้อดี ข้อเสียที่ไม่เหมือนกัน โดยทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้องประเมินศักยภาพของตัวเองว่าบริการกู้เงินปลูกบ้านของธนาคารใดที่เหมาะกับเรา โดยพิจารณาจากสิทธิประโยชน์ จุดเด่น ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ในส่วนของคำถามที่ว่าทำอย่างไรจึงกู้สินเชื่อบ้านให้ผ่านฉลุย ประเด็นนี้ไม่น่ามีอะไรกังวลมาก เพียงแค่เราต้องดูว่าสินเชื่อของธนาคารที่เราไปกู้นั้นกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างไร ถ้าเรามีคุณสมบัติตรงตามนั้น ก็สามารถสมัครได้เลย ส่วนเอกสารก็เตรียมให้พร้อมแล้วอย่าลืมเช็คการเดินบัญชีย้อนหลังประมาณ 6 เดือนด้วย เพราะธนาคารก็จะใช้เอกสารส่วนนี้ประกอบการพิจารณาวงเงินให้กู้สินเชื่อ